Energisentral Nydalen

Oppdragsgiver: Avantor AS
Størrelse: 1000 m2
Status: Ferdig

Avantor har basert oppvarming og kjølebehovet for byggningsmassen i Nydalen gjennom et lokalt fjermvarme anlegg. Tidligere har forsyning fra energisentralen i Nydalen syd vært tilstrekelig, men for å øke kapasiteten for å knytte eksisterende bebyggelse og fremtidig bebyggelse til fjernvarmenettet ble det nødvendig å bygge en ny energisentral nord i Nydalsbyen. Her er det gitt anledning til å bygge i et område regulert til friområde og det er derfor lagt stor vekt på at bygge skal tilpasses de naturgitte, stedlige forholdene. Det er for eksempel plantet steds tilhørende busker og trer på deler av taket på energisentralen.