Ditt arkitektkontor 

Aksjeselskapet Nydalen Arkitektkontor AS, NYARK, ble etablert våren 2010. Arkitektkontoret har i dag to eiere, Ragnvald Halset og Knut Kløvvik. Våre arkitekter har lang erfaring fra byggebransjen, og erfaring fra mange ulike byggeprosjekter. Hos oss får du en fagkyndig bedrift med kort responstid og gode kreative løsninger.

Vår visjon som arkitektfirma

Med bevisst satsning og erfaring gjennom ulike prosjekter, har NYARK fått betydelig forståelse av hvordan bygninger best kan utnytte sitt fulle potensiale. Uansett hvilken størrelse, skala og situasjon, er bygningens viktigste oppgave å være til nytte for mennesker.

Vår målsetting er å bygge gjensidig tillit og gode kommunikasjon og samarbeidsformer med våre kunder og samarbeidspartnere. Du skal føle deg hørt, respektert og involvert, med dette utgangspunktet utarbeider vi en gjensidig forståelse og forventning til prosessen og resultatet. Vi ønsker å begeistre og vil gjerne tilby mer enn forventet. Vårt mål er å gi prosjektene større verdi enn selve verdien av bygget.

Vårt varemerke er dedikert og grundig arbeid, god kommunikasjon med myndigheter og alle involverte parter, samt løsningsorientert oppfølging på byggeplass.

Dokumentasjon og sertifiseringer

Kvalitet og korrekt dokumentasjon er meget viktig i dag. NYARK er godt oppdatert på lover og regler i bransjen. Vi benytter Arkitektbedriftenes kvalitetsstyringssystem. Vi har samtidig kjennskap til, og oppdatert på, de viktigste verktøyene, og benytter blant annet BIM i prosjekteringen. I tillegg har vi god erfaring med prosjektering i henhold til Breeam Nordic. Dette betyr at vi integrerer bærekraftig tenkning i alle ledd, både i eksisterende og ny bebyggelse.