Sørkedalsveien 8

Oppdragsgiver: Sørkedalsveien 8 AS
Størrelse: 22.400 m2
Status: Ferdig

Det tidligere hovedkontoret til Statoil Fuel & Retale er bygges fullstendig om til to frittstående lameller. Den ene som kontorbygg og den andre som et leilighetsbygg med næringsarealer i de to nederste etasjer.

Illustrasjoner: 2036, Camera 002, Image 1, 140507