Sandakerveien 114

Oppdragsgiver: Sandakerveien 114 ANS
Størrelse: 20.000 m2
Status: Detaljregulering

Sandaker veien 114 ANS ønsker å omregulere tomten i Sandakerveien 114 for å delta i den store transformasjonen av omkring liggende områder i Nydalsbyen, Storo og Lilloområdet. Det ønskes derfor å legge til rette til et moderne bygg for mange formål og med en diagonalakse gjennom bebyggelsen som vil knytte Nydalen og Storo tettere sammen som en sammenhengende urban bydel.